Reklamace zboží / Odstoupení od Kupní smlouvy

Vzorový formulář reklamace zboží zakoupeného přes internet.


Uplatnění reklamace (reklamační list)


Kupující: Jméno a příjmení: .............................................................................................
Adresa: ...............................................................................................................................
Telefon: .....................................................................
E-mail: ......................................................................


Prodávající:
Ciberej Michal Obchod42, Tulipánová 2804/5, PSČ 106 00; Praha 10
IČ:47554142 
Tel.: +420 777 600 067
E-mail: info@obchod42.cz 
Reklamované zboží:


Označení zboží: .......................................................................................................................
Datum prodeje: .........................................................................................................................
Číslo kupního dokladu: .....................................................................................................
Popis závady: ...........................................................................................................................
Obsah balení při předání: ........................................................................................................
Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se
seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):


Zakroužkujte:
a)oprava
b)výměna


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením,
kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o
vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.


Datum uplatnění reklamace: ....................................


Podpis: ..........................................................

 Vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy u zboží zakoupeného přes internet v
zákonné 14 denní lhůtě.


Jméno a příjmení odesílatele (kupující) ..............................................................................
Adresa: ......................................................................................................................................
Další kontaktní údaje: email, telefon ..................................................................................


Jméno a příjmení podnikatele (název firmy)
Ciberej Michal Obchod42, Tulipánová 2804/5, PSČ 106 00; Praha 10
IČ podnikatele: 47554142

V ..................., dne ............................


Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet
Dne .................. jsem si na Vašich internetových stránkách www.obchod42.cz objednal (a)
zboží ............................................... v hodnotě .................. Kč, včetně DPH a poštovného ve
výši ................, celkem tedy ........... Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí
objednávky. Zboží jsem od Vás obdržel (a) dne ............... (číslo faktury .......................... ).
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89 / 2012 Sb., občanský
zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy do 14
dní, týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na
Vámi uvedenou adresu: Ciberej Michal Obchod42, Tulipánová 2804/5, PSČ 106 00; Praha 10
Kupní cenu představující hodnotu zboží ................................. a poštovné ......................, tj.
celkem ...................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od
obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet
číslo ......................................... / .................... , vedený u ............................................ banky.


Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji
S pozdravem

 


Vlastnoruční podpis
Příloha: Daňový doklad (faktura č. ..................................)

 

Při odstoupení od kupní smlouvy se hradí cena zboží + nejlevnější doprava. Poštovné se při vrácení prodejci nazpět neproplácí.

Nikdy nezasílejte zboží prodejci na dobírku! Zboží je nutno nejdříve překontrolovat technikem, který určí stav vráceného zboží. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.